0341-455308 info@aquative.nl

Ondanks dat legionella bij vrijwel iedereen een bekende ziekte is, weten veel mensen niet wat het ziektebeeld nou precies is. Legionella is een bacterie die een ernstige longontsteking kan veroorzaken. Deze longontsteking die wordt veroorzaakt door de legionella bacterie wordt ook wel veteranenziekte genoemd. In sommige gevallen van besmetting krijgt men slechts te maken met de legionella griep, een lichtere vorm van de infectie. De ziekte wordt behandeld met antibiotica. De ziekte kan dodelijk zijn, dit is enkel het geval bij ernstige gevallen of bij mensen met een sterk verminderde weerstand. De tijd tussen de besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen (de incubatietijd) is circa twee tot tien dagen. De ziekte begint met een snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel, gevolgd door longontsteking met koorts boven 39 graden Celsius. De patiënt hoest en is soms kortademig. Een deel van de patiënten heeft last van braken en diarree. De ziekte kan zeer ernstige gevolgen hebben, maar is door directe toediening van de juiste antibiotica goed te behandelen

Het klinkt niet zo ernstig, is dat het wel?

Nu u wat meer weet over de ziekte die de legionella bacterie teweeg kan brengen, denkt u misschien dat het niet zo erg is. Helaas is het tegendeel waar. Mede hierom is er een zeer strenge regelgeving van toepassing ter preventie van legionella. De besmetting met de ziekte vindt plaats via het inademen van de besmette waternevel. Het bereik is dus enorm groot, er komen in de regel vele mensen met de bacterie in aanraking en van die velen zullen er ook altijd een aantal mensen ziek worden en wellicht overlijden. De laatste grote legionella-uitbraak in Nederland was in 1999. Er werden toen ruim 200 mensen ziek na een bezoek aan de West-Friese Flora in Bovenkarspel. Uiteindelijk overleden er 17 mensen aan de gevolgen van de legionellabesmetting die zij daar opliepen.

Wanneer ontstaat legionella?

De bacterie die de ziekte veroorzaakt, bevindt zich in zeer lage aantallen in de grond en in het (leiding)water. De Legionella-bacterie vormt een probleem als zij zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Dit kan plaatsvinden in water met een temperatuur tussen 25 en 55 graden Celsius. Hierbij kunnen grote aantallen bereikt worden als het water langere tijd stilstaat. Door sterke doorstroming kan aangroei van de bacterie worden voorkomen. Wanneer doorstroming niet in het hele warmwatersysteem kan plaatsvinden, kunnen plaatsen ontstaan waar het water blijft stilstaan (dode hoeken). Op deze plaatsen kan verdere nagroei plaatsvinden. Dit vormt een risico.