0341-455308 info@aquative.nl

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de vragen die wij vaak voorbij zien komen. Mocht u een vraag hebben die onderstaand niet staat vermeld, neem dan gerust contact met ons op.

Aan het nemen van watermonsters worden strenge eisen gesteld. De monstername mag alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Aquative is gecertificeerd voor het nemen van watermonsters.

Load More

Het aantal watermonsters dat u dient te nemen hangt af van het aantal tappunten in de installatie. Onze adviseurs kunnen u helpen het aantal watermonsters te bepalen.

 • balletpakjes schreef:
  Je reactie is in afwachting van moderatie. Dit is een voorbeeld, je reactie wordt zichtbaar zodra deze is goedgekeurd.

  Ik heb genoten van het lezen.

 • Comment on this FAQ

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Load More

  Prioritaire instellingen moeten 2 keer per jaar watermonsters laten nemen.

  Comment on this FAQ

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Load More

  Een risicoanalyse en beheersplan legionella mag bij prioritaire instellingen alleen worden uitgevoerd door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf. Aquative is eenĀ BRL6010 gecertificeerd bedrijf.

  Comment on this FAQ

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Load More

  Eigenaren van drinkwaterinstallaties zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren hiervan. Voor een goed legionellabeheer moet u onder andere voldoen aan onderstaande punten:

  • Zorgdragen voor een actuele risicoanalyse
  • Maatregelen volgens het beheersplan uitvoeren (o.a. keerklep controle)
  • Een logboek bijhouden
  • Periodiek watermonsters nemen
  • Een normoverschrijding van legionella melden bij de ILT
  • Bij een ernstige overschrijding van legionella in drinkwater uw klanten/gebruikers hierover inlichten

  Aquative kan u helpen uitvoering te geven aan bovenstaande punten, zodat u volledig voldoet aan de wet- en regelgeving.

  Comment on this FAQ

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Load More

  Eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties die niet onder de prioritaire groep vallen, moeten er zorg voor dragen dat het drinkwater op het tappunt voldoet aan de wettelijk daaraan gestelde eisen. Zij moeten dus minimaal kunnen aantonen dat er aandacht is besteed aan legionellapreventie, bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van een risicoanalyse.

  Comment on this FAQ

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Load More

  Prioritaire instellingen zijn:

  • Ziekenhuizen
  • Zwembaden en sauna’s
  • Zorginstellingen
  • Inrichtingen met een logiesfunctie, waaronder hotels, bed&breakfast met meer dan 5 slaapplaatsen, (mini)campings, bungalowparken en jachthavens
  • Celinrichtingen en asielzoekerscentra
  • Sinds 1 juli 2011 zijn truckstops ook aangewezen als prioritaire instelling

  Comment on this FAQ

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Load More

  Locaties waar de volksgezondheid een groot risico loopt als er legionellabacteriƫn in het drinkwater zitten zijn volgens de wet prioritaire instellingen. Prioritaire instellingen zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de legionella wet- en regelgeving en moeten een risicoanalyse laten uitvoeren. Eigenaren van een collectieve drinkwaterinstallatie moeten voldoen aan de zorgplicht.

  Comment on this FAQ

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Load More

  U kunt de uitslag van de monstername na 10 dagen verwachten. Dit kunnen wij helaas niet versnellen omdat de monsters deze periode op kweek moeten staan om u van een betrouwbaar resultaat te kunnen voorzien.

  Comment on this FAQ

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  Load More