0341-455308 info@aquative.nl

Door het laten uitvoeren van een NEN 1006 inspectie krijgt u een goed beeld van de staat van uw installatie. Tevens krijgt u een logboek met daarin het geadviseerde beheer en onderhoud van uw drinkwaterinstallatie. 

De NEN 1006 inspectie is met name opgezet voor eigenaren van gebouwen die vallen onder de zorgplicht. Bij de inspectie lopen we de installatie na en bekijken we onder andere de toegepaste leidingmaterialen, aanwezige hotspots, dode leidingen, aangesloten toestellen en apparaten en de daarbij behorende beveiligingen.