0341-455308 info@aquative.nl

Legionella preventie

Aquative biedt diverse diensten aan op het gebied van legionella preventie. Lees hieronder meer over de diverse diensten ter preventie van legionella waarmee Aquative u van dienst kan zijn.

 

Risicoanalyse en beheersplan

Eigenaren en beheerders van zogenaamde prioritaire instellingen zijn volgens het Drinkwaterbesluit verplicht om een legionella risicoanalyse te laten uitvoeren en een legionella beheersplan. Deze dienen opgesteld te worden door …

Monstername en analyse legionella

Eigenaren en beheerders van zogenaamde prioritaire instellingen moeten elk half jaar het water laten controleren op de aanwezigheid van legionella. Wij kunnen de monsters nemen en analyseren …

 

 

Keerklepcontrole

In de drinkwaterinstallatie zijn terugstroombeveiligingen (keerkleppen) geplaatst om ongewenste stroming en verontreiniging van het drinkwater te voorkomen. Bijvoorbeeld als de waterdruk wegvalt…

 

Spoelen en temperaturen

In het beheersplan komen een aantal taken terug die periodiek uitgevoerd en geregistreerd dienen te worden. In de praktijk kan het voorkomen dat deze taken…

 

Reinigen

Het kan voorkomen dat er in uw drinkwaterinstallatie een normverhoging van bijvoorbeeld legionella of andere bacteriën wordt aangetroffen. Als goed spoelen niet blijkt te werken kan dit een andere …

Installatie aanpassingen

Een goede drinkwaterkwaliteit is van levensbelang. Uw drinkwaterinstallatie is als gevolg van gebruik onderhevig aan slijtage. Om de drinkwaterkwaliteit te blijven borgen is het soms noodzakelijk …

 

Digitaal logboek

Legionellapreventie brengt veel zaken met zich mee, zoals uitgebreide procedures, wet- en regelgeving en papieren logboeken waar alles in moet worden bijgehouden…

 

Legionella veilige douchekoppen

Het kan voorkomen dat er een verhoogd aantal legionellabacteriën in de drinkwaterinstallatie wordt aangetroffen. In veel gevallen is het dan wenselijk om een situatie te creëren waarbij gebruikers…