0341-455308 info@aquative.nl

COVID-19 (Corona virus) 

Belangrijke informatie

Protocol bij lage bezetting en leegstand

Nu er door het verspreiden van het corona-virus diverse hotels, B&B ’s, sporthallen en zwembaden en overige gebouwen dichtzitten of een lage bezettingsgraad hebben, krijgen we te maken met stilstaand water in uw drinkwater installatie. Door stilstand van het water in de leidingen zal de kwaliteit van uw drinkwater snel minder worden. Bij de juiste omstandigheden, denk aan hoge omgevingstemperaturen en stilstand van het water kunnen Legionellabacteriën snel gaan groeien. Hierdoor kunnen er in de lastige periode waarin we allen verkeren forse Legionella besmettingen ontstaan. Om te voorkomen dat dit gaat gebeuren zullen er preventieve maatregelen genomen moeten worden, met deze brief willen we u informeren hoe hier op een goede manier mee om te gaan, zodat als straks de gebouwen weer opengaan en er weer een normale bezettingsgraad zal zijn we niet te maken krijgen met normoverschrijdingen Legionella.

Preventief spoelen

Zorg ervoor dat de beheersmaatregelen tijdens de sluiting onverminderd door zullen gaan en dan met name het spoelen van de waterleidingen. Dit houdt in dat minimaal alle tappunten welke niet wekelijks gebruikt worden, wekelijks gespoeld moeten worden. Dit geldt voor locaties welke wel een bezetting hebben. Voor locaties welke leeg staan is het advies om deze spoeling 2x per week uit te voeren. Om het spoelen praktisch te houden adviseren wij om alle kranen 2 minuten te laten lopen zowel warm als koud. Om de gehele installatie goed te kunnen spoelen is het nodig om te beginnen vanaf de watermeter en zo verder de installatie in. Hierdoor worden ook de hoofdleidingen goed gespoeld.

Verder adviseren wij u om indien mogelijk de cv installatie zo laag mogelijk in te stellen, zodat de ruimte temperaturen overal laag zullen zijn en er geen kans is op opwarming van de drinkwaterinstallatie, dus verminderde kans op legionella groei. 

Afsluiten van gebouwen 

Een ander mogelijkheid is om de drinkwater installaties in de gebouwen af te sluiten of gedeeltes van de gebouwen, dit alleen doen als de spoelwerkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Wij adviseren u om eerst hierover contact op te nemen of dit mogelijk is in uw installatie, denk met name aan de brandveiligheid, de brandslanghaspels zullen altijd op druk moeten blijven staan. Verder adviseren wij u om indien mogelijk de cv installatie zo laag mogelijk in te stellen, zodat de ruimte temperaturen overal laag zullen zijn en er geen kans is op opwarming van de drinkwaterinstallatie, dus verminderde kans op legionella groei. 

Legionella dossier

Voor klanten welke met Legionella Dossier werken is er een filter aangemaakt om het spoelen eenvoudig uit te voeren. Wanneer je dit filter selecteert kun je met een paar eenvoudige klikken alle tappunten op de tijdelijke spoellijst zetten. Indien gewenst kunnen we u hierbij assisteren, tevens kunnen we voor u de uit te voeren spoelmaatregelen op ons nemen.

Wij zijn altijd bereikbaar voor advies en uw vragen op telefoonnummer 0341-455308